OPM

Geneza i ewolucja struktury przestrzennej osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie [Środowisko Mieszkaniowe, 14/2015]