Gminny program rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Gminny program rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych