OPM

Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny [Studia Regionalne i Lokalne, 4(42)/2010]