OPM

Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania