Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania