OPM

Grunty rolne i leśne w procesie kształtowania miejskiej struktury funkcjonalno- przestrzennej (przykład Leszna) [Studia Miejskie, 5/2012]