OPM

Hałas jako stymulator procesów migracji tkanki miejskiej- studium przypadku Głogowa Małopolskiego [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013]