OPM

Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej [Finanse i zarządzanie, 2(2)/2013]