OPM

Informacja o wynikach kontroli. Realizacja przez Policję i Straże Miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom