Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw- ujęcie regionalne [Finanse i zarządzanie, 1(3)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw- ujęcie regionalne [Finanse i zarządzanie, 1(3)/2013]