OPM

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych