OPM

Inteligentna administracja publiczna jako element smart cities w Polsce [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 285/2013]