Istota procesu gentryfikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli klasy kreatywnej [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Istota procesu gentryfikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli klasy kreatywnej [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408/2015]