OPM

Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik dla praktykantów