OPM

Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji MODEL ABCD. Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności LEAP