OPM

Kapitał intelektualny czynnikiem konkurencyjności regionu [Studia Ekonomiczne, 134/2013]