OPM

Kierunki usprawnień organizacyjnych i technicznych dla ochrony drzew na terenach inwestycyjnych [Człowiek i Środowisko, 34 (1-2)/2010]