OPM

Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320/2013]