OPM

Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin [Problemy Rozwoju Miast, 2014]