OPM

Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach [Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, P.P. Zagożdżon i M. Madziarz, Wrocław 2010]