OPM

Kryterium środowiskowego kształtowania przestrzeni w procesie rewitalizacji miast [Problemy Rozwoju Miast, 4/2014]