Kształtowanie więzi społecznych jako cel tworzenia osiedli mieszkaniowych [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Kształtowanie więzi społecznych jako cel tworzenia osiedli mieszkaniowych [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011]