OPM

Lokalna polityka gospodarki nieruchomościami w kreowaniu wartości nieruchomości [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/ 2013]