OPM

Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346/2014]