OPM

Marketing terytorialny na przykładzie Wrocławia [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 284/2013]