Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia z wdrożeń - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia z wdrożeń