OPM

Metoda wyceny warunkowej w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych [Studia Ekonomiczne, 104/2012]