Metropolia „Silesia”- aspiracje konurbacji górnośląskiej [Acta Geographica Silesiana, 7/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Metropolia „Silesia”- aspiracje konurbacji górnośląskiej [Acta Geographica Silesiana, 7/2010]