Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych