Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej [Studia Ekonomiczne, 119/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej [Studia Ekonomiczne, 119/2012]