OPM

Miasto jako przestrzeń edukacyjna [Edukacja Dorosłych 2/2011]