Miejsce, gdzie mogą działać. Warsztaty środowiskowe jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Miejsce, gdzie mogą działać. Warsztaty środowiskowe jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym