OPM

Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich [Człowiek i Środowisko, 36 (1-2)/2012]