OPM

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania przestrzenią w małych miastach objętych obszarem Natura 2000 [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013]