OPM

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście [Zrównoważony rozwój — Zastosowania 4/2013]