OPM

Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce [Turystyka kulturowa 2/2016]