OPM

Mieszkalnictwo w roku rodziny. Raport CBOS i opinie w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków