Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy [Studia Ekonomiczne, 134/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy [Studia Ekonomiczne, 134/2013]