Morfologia innowacji. Instytucje otoczenia przedsiębiorstw innowacyjnych jako element przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Morfologia innowacji. Instytucje otoczenia przedsiębiorstw innowacyjnych jako element przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa