OPM

Motywy lokalizacji inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]