OPM

Możliwości ochrony tożsamości kulturowej, społeczne, przyrodniczej i urbanistycznej małego miasta [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013]