OPM

Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu [Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 4/2013]