Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu [Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 4/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu [Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 4/2013]