OPM

Notatka ze spotkania konsultacyjnego w ramach prac nad sporządzaniem Gliwickiego Programu Rewitalizacji