OPM

O wycenie obligacji z różną częstością wypłaty odsetek [Studia Ekonomiczne, 104/2012]