OPM

O związkach turystyki z przestrzenią miejską – „stare miasto” jako symulacja [Turystyka kulturowa 10/2015]