OPM

Obszary metropolitarne w cywilizacji wiedzy (na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitarnego) [Studia Miejskie, 4/2011]