OPM

Ocena atrakcyjności osiedli we Wrocławiu [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014]