Ocena poziomu rozwoju gmin wiejskich w Polsce pod względem ich charakterystyki demograficznej [Studia Ekonomiczne, 103/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena poziomu rozwoju gmin wiejskich w Polsce pod względem ich charakterystyki demograficznej [Studia Ekonomiczne, 103/2012]