Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej- przykład Uniejowa [Problemy Rozwoju Miast, 3/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej- przykład Uniejowa [Problemy Rozwoju Miast, 3/2014]