OPM

Ocena wpływu polityki spójności 2004-2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji [Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2011]