Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu